Ken bezoekt ALV van FEHAC

Altijd fijn als leden een actieve bijdrage leveren. Ken en Ton zijn onze FEHAC-contactpersonen, een geolied team dat elkaar zonder knarsen vervangt. Hieronder het verslag van Ken. Hij heeft een mooie aanbieding om ons kostbare erfgoed weer op te sporen als het niet wordt teruggebracht nadat het is geleend.

ALV Fehac van 17 mei 2017.

Woensdag 17 mei j.l. was de ALV van de Fehac. Deze vergadering wordt door Ton en mij als het even kan altijd bijgewoond.
Ze hebben trouwens de gewoonte om twee keer per jaar een ALV te houden plus een paar zogenaamde “achterban” vergaderingen.
Daar proberen we ook altijd naar toe te gaan.

Deze keer kon Ton niet (op vakantie), dus ben ik alleen gegaan. Dat komt overigens andersom ook wel eens voor. Dus dan kan ik niet en gaat Ton alleen, o maar dat begrepen jullie al.

Die vergaderingen gaan uiteraard over de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris, kascontrole en andere actuele zaken.
Kortom een gewone ALV.

Er is vaak een presentatie van één van de bizzniz partners van de Fehac of van iemand die iets kan betekenen voor de Fehac, zoals een politicus(M/V) of iemand van de RDW.

Een aantal zaken is voor ons niet echt relevant omdat die vaak over auto’s gaan. Maar toch hebben we meer raakvlakken met de vierwielers dan je in eerste instantie zou denken. Denk aan kentekenregelingen, schorsen, milieuzones, brandstofproblemen en dergelijke.
Wanneer iets belangrijk voor ons is melden we dat, zoals het kentekencardgebeuren met de zijspancategorie laatst.

Bizzniz

Afgelopen woensdag presenteerde zich een nieuwe bizzniz partner: MI ( Moving Intelligence) zij maken elektronische units waarmee je je voertuig kunt opsporen in geval van diefstal, d.w.z. zij sporen je voertuig voor je op en brengen het weer bij je terug, zij hebben namelijk een opsporingsbevoegdheid! Deze units kunnen zonder bedrading worden aangesloten. Wanneer een lid van een bij de Fehac aangesloten club zo’n beveiliging koopt krijgt de club 30,- euro cashback. Kijk bij interesse eens op de site van MI.
http://www.movingintelligence.com/nl/

ASR verzekeringen werkt ook met een cashback voor de club wanneer je bij hun een polis afsluit. Zij hebben trouwens ook de mogelijkheid om meerdere voertuigen op één polis te verzekeren terwijl je ook meerdere bestuurders mag hebben.

De Fehac zoekt ook nog iemand die een app kan bouwen voor de Fehac en wel tegen een redelijke vergoeding. Dus als je denkt : dat is iets voor mij of ik weet wel iemand laat het even weten.

Nou dat was het zo’n beetje, ik was trouwens wel lekker op de motort gegaan ’s-nachts op de terugweg (plm. 24.00h) was het nog 25 graden Celsius!!

Groet Ken.