Clubsecretariaat in vertrouwde handen

Het was een emotionele toestand, de overdracht van het secretariaat tussen Art de Vos (vertrekkend) en Ken Lautenslager (aantredend). “Het invullen van de elektronische documenten van de Kamer van Koophandel vergt het uiterste van een mens.”

Daarnaast waren er natuurlijk ook de nodige andere elektronische hobbels die genomen moesten worden. De uitwisseling van computerbestanden tussen de Mac (Art) en de Windows-pc (Ken). Na diverse pogingen met de internet-postdienst wetransfer (mislukt) en USB-sticks (deels gelukt) kan Ken het nu overnemen.

Panhead!

Aan de bestuurswisseling gingen overigens langdurige onderhandelingen vooraf. Uiteindelijk werd overeenstemming bereikt door een bijzondere ruil: Ken verwierf het secretariaat maar moest een groene Liberator aan Art afstaan.
“Voor echt een belachelijk laag bedrag,” aldus Ken. “Aan de andere kant: iedereen weet dat als je maar lang genoeg in het bestuur van de Oldtimers zit, je vanzelf een keer een panhead krijgt.”