Algemene ledenvergadering 2018

Op vrijdagavond 12 januari jl. werd de Algemene ledenvergadering van de club gehouden. Slechts tien leden hadden zich afgemeld, de rest was aanwezig – een mooie opkomst. Er werden knopen door- en hoofden afgehakt. De secretaris is weg… toch?

De bijeenkomst begon met de staande ovatie voor Jan Gerben Verzijl en zijn mooie vrouw Diana die samen een adspirant lid hebben gemaakt. Hij heet Bastiaan. Het kaartje staat op Facebook. Verder staken we Henk Boonstra en Hans Buitenhuis een hart onder de riem vanwege hun persoonlijke omstandigheden. Daarna werd het muisstil in de zaal en kon de agenda zonder horten en stoten worden afgehandeld.

Groei!

De club groeit nog steeds, we hebben alweer meer leden dan vorig jaar, financieel staat de club er goed voor. Ook de Tourkalender komt weer vol en hebben we het vooruitzicht van enkele leuke trips (met overnachting, bbq en exotische tourritten). Er is even stilgestaan bij het komende Internationale Weekend dat gewoon weer in het tweede weekend van augustus staat gepland. Wel zullen enkele wijzigingen worden doorgevoerd: geen band op vrijdag en kleinschaliger (akoestische) muziek op zaterdag. Naast de traditionele ride-out op zaterdag, komen er wat programmatische aanvullingen op en rond het veld.

Ook de Tourkalender komt weer vol

Bestuurswisseling

Dan dat geval met de secretaris… Die heeft in een korte toelichting aangegeven waarom hij niet herkiesbaar is voor een nieuwe periode: “Ik vond het erg leuk, zeker vanwege het enthousiasme bij de jonge ondersteuning van Silvia, Jop en Nick die veel werk van mij overnamen. Maar omdat ik een klein bedrijf heb, met permanent veel werk, hangt het secretarisschap er bij mij veel te veel bij. Eigenlijk zou er meer tijd in gestoken moeten worden – en die heb ik niet,” aldus Art.

Opvolging

Helemaal weg is Art de Vos niet. Hij past nog een half jaar op de winkel tot de enige kandidaat Ken Lautenslager hem medio ’18 opvolgt. Zo zie je dat er eigenlijk maar bar weinig verandert bij de Oldtimers: ieder jaar is er weer een Tourkalender, een Internationaal Weekend en zelfs aftredende bestuursleden verdwijnen niet uit beeld. Wel zo gezellig.