De Spiegel Digitaal

Beste Oldtimers, er is grote behoefte aan ons clubblad De Spiegel, maar weinig animo om hem te maken. Om te voorkomen dat we zonder lijfblad komen te zitten, of dat we iemand moeten gaan dwingen om De Spiegel te gaan maken, gaan we een proef doen.

De Spiegel koppelen we voortaan aan onze website. Een aantal leden die wel willen schrijven (maar niet de hele Spiegel willen produceren) gaan op de website artikelen publiceren in combinatie met foto’s die iedereen die dat wil er dan ook weer af kan halen.

Dus: praatjes én plaatjes.

Iedere keer als er wat te melden is, wordt een nieuw artikel geplaatst. Als je wil, krijg je bericht als dat is gebeurd, zodat je niets mist. Het leuke is, dat je op deze artikelen kunt reageren. Je hebt geen Facebook nodig en blijft toch bij!

Onze Spiegel-op-de-website is ook voor buitenstaanders te lezen. Wij hopen daarmee ook potentiele nieuwe leden te bereiken, die zo enthousiast over onze avonturen worden, dat ze zich meteen aanmelden via het contactformulier onder de artikelen.

Wil je ook bijdragen aan de Spiegel? Dan kun je dat bij de Secretaris aangeven. Je krijgt dan een inlogcode en een instructie hoe je artikele en foto’s kunt plaatsen. Moeilijk? Als je met Word uit de voeten kunt, kan je dit ook.