Algemene Ledenvergadering 2017

Op vrijdag 13 januari was de algemene ledenvergadering. Er waren 44 leden op komen dagen, ondanks de barre weersvoorspellingen.

Er was zelfs één lid op de Liberator gekomen (Hans van der Lelie).

 

Belangrijkste besluiten van de ALV waren: de voortzetting van het voorzitterschap van Larry Elias voor nog eens drie jaar. Er hadden zich geen tegenkandidaten gemeld. Verder is de tourcommissie uitgebreid, Jop van der Lelie en Nick Keizer zullen dit jaar met nieuwe initiatieven komen.
Verder is besloten om voor de inning van de contributie te gaan werken met een automatische incasso, wat heel veel werk en misverstanden scheelt. Verder bracht de kascontrole geen onvolkomenheden aan het licht. Het bestuur heeft de leden de vraag voorgelegd wat we zullen doen met het Internationaal Wekend, het geringe aantal (buitenlandse) bezoekers staat niet in verhouding tot de inspanning die het vergt om het IW te organiseren. Het bestuur zal in overleg met de leden mogelijke alternatieven onderzoeken.

Uiteraard is door de vergadering uitgebreid stilgestaan bij het 50-jarige bestaan van de club. Het was een leuk jaar met veel activiteiten die binnen budget bleven. De laatste “herinnerings-buckles” (zie foto) worden aan geïnteresseerde leden verkocht tegen kostprijs. Gegadigden kunnen zich melden bij de penningmeester.